Cichońska, D., Fedorowski, J. i Holly, R. (2014) „Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 101-112. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.5.