Czyżowicz, W. (2014) „Recenzja książki: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity.”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 143-149. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/579 (Udostępniono: 2sierpień2021).