Misiuna, J. (2014) „Recenzja książki: Przedsiębiorcze państwo - o książce Mariany Mazzucato”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 151-156. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/581 (Udostępniono: 2sierpień2021).