Kupiec, T. (2014) „Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 33-54. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.2.