Kłos, A. (2014) „Nowe źródła zasobów własnych Unii Europejskiej”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 55-78. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.3.