Kubylis, R. (2014) „Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego w Królestwie Norwegii”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 133-156. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.6.