Jabłońska, E. i Kapturkiewicz, J. (2014) „Trzecie seminarium naukowe z nauk o polityce publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Polityka publiczna w Polsce – priorytety i wyzwania”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 157-166. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/591 (Udostępniono: 31lipiec2021).