Błędowski, P. (2014) „Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 9-23. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.1.