Oniszczuk, J. (2014) „Tworzenie aktów normatywnych jako instrument polityki publicznej. Technika budowy tekstu”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 25-49. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.2.