Karpiński, A. (2014) „Przewartościowania w polityce gospodarczej wobec deindustrializacji”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 71-82. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.4.