Latoszek, E. i Kłos, A. (2016) „Partnerstwo wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi”, Studia z Polityki Publicznej , 3(4(12), s. 177-194. doi: 10.33119/KSzPP.2016.4.8.