[1]
M. Świstak, „Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach”, Stud. Polit. Publ., t. 8, nr 1(29), s. 73–90, kwi. 2021.