[1]
M. Michalewska-Pawlak i M. Klimowicz, „Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych”, Stud. Polit. Publ., t. 8, nr 1(29), s. 9–25, kwi. 2021.