[1]
W. Gędek, „Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu”, Stud. Polit. Publ., t. 8, nr 1(29), s. 107–124, kwi. 2021.