[1]
N. Sempijja i P. M. Brito, „Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie”, Stud. Polit. Publ., t. 9, nr 1(33), s. 13-32, cze. 2022.