[1]
P. A. Sari, W. P. Sari, i D. Rinaldo, „Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję”, Stud. Polit. Publ., t. 9, nr 2(34), s. 63-82, wrz. 2022.