[1]
K. Zapędowska-Kling, „Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego”, Stud. Polit. Publ., t. 8, nr 4(32), s. 55–73, grudz. 2021.