[1]
U. W. Chohan, „Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu”, Stud. Polit. Publ., t. 9, nr 2(34), s. 9–30, sie. 2022.