[1]
P. Zbieranek, „Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej”, Stud. Polit. Publ., t. 9, nr 4(36), s. 71–93, grudz. 2022.