[1]
M. Wajda, „Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – ewolucja czy rewolucja we wspieraniu miast?”, Stud. Polit. Publ., t. 10, nr 2(38), s. 9–27, luty 2024.