[1]
J. Woźnicki, „Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 1(1), s. 11-31, luty 2014.