[1]
T. Szumlicz, „Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 1(1), s. 81-100, luty 2014.