[1]
D. Cichońska, J. Fedorowski, i R. Holly, „Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 1(1), s. 101-112, luty 2014.