[1]
T. Kupiec, „Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 2(2), s. 33-54, cze. 2014.