[1]
P. Błędowski, „Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 3(3), s. 9-23, wrz. 2014.