[1]
J. Oniszczuk, „Tworzenie aktów normatywnych jako instrument polityki publicznej. Technika budowy tekstu”, Stud. Polit. Publ., t. 1, nr 3(3), s. 25-49, wrz. 2014.