Michalewska-Pawlak, Małgorzata, i Monika Klimowicz. „Wpływ Rządowego Programu Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) Na społeczną Aktywizację osób Starszych W Polsce. Wnioski Z Badań jakościowych”. Studia Z Polityki Publicznej, t. 8, nr 1(29), kwiecień 2021, s. 9-25, doi:10.33119/KSzPP/2021.1.1.