Salamon, Justyna. „Znaczenie państw Maghrebu W Polityce Królestwa Hiszpanii Przed Akcesją Do Unii Europejskiej”. Studia Z Polityki Publicznej, t. 8, nr 1(29), kwiecień 2021, s. 125-40, doi:10.33119/KSzPP/2021.1.7.