Zbieranek, Piotr. „Instytucje Ramowe. Publiczne Instytucje Kultury Jako Katalizator Metagovernance W Polityce Kulturalnej”. Studia Z Polityki Publicznej, t. 9, nr 4(36), grudzień 2022, s. 71-93, doi:10.33119/KSzPP/2022.4.4.