Cichońska, D., J. Fedorowski, i R. Holly. „Spójność Polityki Unii Europejskiej: Wielowymiarowa Regionalizacja”. Studia Z Polityki Publicznej , T. 1, nr 1(1), luty 2014, s. 101-12, doi:10.33119/KSzPP.2014.1.5.