Kupiec, T. „Ewaluacja Jako narzędzie zarządzania W Sektorze Publicznym”. Studia Z Polityki Publicznej , T. 1, nr 2(2), czerwiec 2014, s. 33-54, doi:10.33119/KSzPP.2014.2.2.