Kubylis, R. „Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego W Królestwie Norwegii”. Studia Z Polityki Publicznej , T. 1, nr 2(2), czerwiec 2014, s. 133-56, doi:10.33119/KSzPP.2014.2.6.