Jabłońska, E., i J. Kapturkiewicz. „Trzecie Seminarium Naukowe Z Nauk O Polityce Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie Polityka Publiczna W Polsce – Priorytety I Wyzwania”. Studia Z Polityki Publicznej , T. 1, nr 2(2), czerwiec 2014, s. 157-66, https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/591.