Latoszek, E., i A. Kłos. „Partnerstwo Wschodnie Jako Nowa Forma współpracy Unii Europejskiej Z Krajami Trzecimi”. Studia Z Polityki Publicznej , T. 3, nr 4(12), październik 2016, s. 177-94, doi:10.33119/KSzPP.2016.4.8.