Michalewska-Pawlak, Małgorzata, i Monika Klimowicz. „Wpływ Rządowego Programu Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) Na społeczną Aktywizację osób Starszych W Polsce. Wnioski Z Badań jakościowych”. Studia z Polityki Publicznej 8, no. 1(29) (kwiecień 19, 2021): 9-25. Udostępniono czerwiec 18, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2415.