Salamon, Justyna. „Znaczenie państw Maghrebu W Polityce Królestwa Hiszpanii Przed Akcesją Do Unii Europejskiej”. Studia z Polityki Publicznej 8, no. 1(29) (kwiecień 19, 2021): 125–140. Udostępniono maj 23, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2430.