Sempijja, Norman, i Paula Mora Brito. „Błąd "wyborów naukowych" W Erze COVID. Odkrywanie Wyzwań związanych Z zarządzaniem Wyborami 2020-2021 W Ugandzie”. Studia z Polityki Publicznej 9, no. 1(33) (czerwiec 6, 2022): 13-32. Udostępniono sierpień 9, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2713.