Karvounis, Antonios. „Dyplomacja Miejska I Polityka Publiczna W Erze COVID-19. Sieciowane Reakcje Z Greckiej Stolicy”. Studia z Polityki Publicznej 9, no. 2(34) (wrzesień 5, 2022): 47-62. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2862.