Kupiec, Tomasz. „Ewaluacja Jako narzędzie zarządzania W Sektorze Publicznym”. Studia z Polityki Publicznej 1, no. 2(2) (czerwiec 2, 2014): 33-54. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/583.