Kubylis, Rita. „Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego W Królestwie Norwegii”. Studia z Polityki Publicznej 1, no. 2(2) (czerwiec 2, 2014): 133-156. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/590.