1.
Zbieranek P. Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej. Stud. Polit. Publ. [Internet]. 4 grudzień 2022 [cytowane 23 luty 2024];9(4(36):71-93. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2897