Jan Misiuna

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Nauk Politycznych i Ośrodek Studiów Amerykańskich) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr nauk ekonomicznych, obrona z wyróżnieniem). Od 2014 r. pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, obecnie jako adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych. Poza pracą na uczelni zajmuje się m.in. tłumaczeniem (z języka angielskiego, od 2008 r.), redagowaniem i pisaniem tekstów – w tym publicystycznych. Członek zespołu w licznych projektach badawczych i edukacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i europejskich, jak Akademia Młodego Europejczyka I i II, EuInteg, Eushare, ALIEN (Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes) i ref:EU (Muslim minorities and the refugee crisis in Europe).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3663-2697