(1)
Lisowska, E. DziaƂania Na Rzecz Wzmacniania Pozycji Kobiet W Organizacji. KiB 2022, 16-24, 56.