Lisowska, E. (2022). DziaƂania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w organizacji. Kobieta I Biznes, (1-4), 16-24, 56. https://doi.org/10.33119/KiB.2021.1-4.2