Wejdner, A. (2022). Analiza różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i społeczeństwa w Polsce. Kobieta I Biznes, (1-4), 17–23, 51. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3527