Wejdner, A. (2022) „Analiza różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i społeczeństwa w Polsce”, Kobieta i Biznes, (1-4), s. 17–23, 51. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3527 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).