[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2015. Koniunktura w przemyśle sierpień 2015: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w Przemyśle. 323 (sie. 2015), 1–37.