[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2016. Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2016: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w Przemyśle. 331 (kwi. 2016), 1–37.