[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2022. Koniunktura w przemyśle : sierpień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w Przemyśle. 407 (sie. 2022), 1–35.