[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2022. Koniunktura w przemyśle : grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w Przemyśle. 411 (grudz. 2022), 1–29.